Revidert miljøsaneringsbeskrivelse i Argus Safedoc, samt orientering om nye krav til personvernombud.

Arild Gustavsen - 08.05.2017

Det er ansvarlig prosjekterendes ansvar å utarbeide Miljøsaneringsbeskrivelse (for farlig avfall) ved f. eks. oppføring av bygg over 300 m2, riving av bygg over 100 m2 og håndtering av mer enn 10 tonn bygningsavfall eller forurensede masser. Du finner den på D-0655 i Argus Safedoc. Ansvarlig utførende skal føre estimerte mengder med de ulike sorter avfall inn i sin avfallsplan (egen kolonne), og deretter angi faktiske mengder med levert avfall i relevante kolonner. Vi arbeider med ny rutine for dette fagområdet.

 

Personvernombud

Her har vi ett godt råd: Glem dette – ikke la deg lure til å reise på kurs eller lignende: dettte gjelder kun for disse virksomheter:

» offentlige virksomheter (untatt domstolene),

» virksomheter hvis kjerneaktivitet består i å regelmessig og systematisk overvåke personer i stort omfang,

» virksomheter som behandler sensistive personopplysninger i stort omfang.