Kontrollplan for Vegvesenets Håndbok 018 er i farta.

Arild Gustavsen - 07.06.2013

Den er nå på vei til kvalitetssikring hos kompetente personer og vil komme på plass i Safedoc i løpet av denne måneden.

Kontrollplanen vil bli styrket med følgende prosesser:
Prosess 23.

Grunnforsterkning
Prosess 26

Skråninger mot vann
Prosess 42

Lukkede rørgrøfter
Prosess 43

Rørledninger
Prosess 44

Rørsystem for kabelanlegg
Prosess 45

Stikkrenner/kulverter
Prosess 46

Kummer, sluk, rister og lokk
Prosess 47

Forsterkning av grøfter og elve- og bekkereguleringer
Prosess 52

Frostsikring
Prosess 52

Armering
Prosess 61
Grusdekker

Prosess 67
Dekker av belegningsstein og heller av betong

Prosess 71
Murer

Prosess 72
Støytiltak

Prosess 75
Kantstein, rekkverk og gjerder

Prosess 76
Trafikkregulering og belysning