Senterpartiet (SP) på parti med entreprenørene.

Arild Gustavsen - 13.04.2020

 

SP siller nå følgende spørsmål til Regjeringen:

«Stortinget har under koronakrisen gitt klare føringer: «Offentlige anbud skal utformes slik at norske aktører har en reell mulighet til å vinne kontrakter».Dette er viktig fordi landet vil trenge verdiskaping i anleggsbransjen, både med tanke på arbeidsplasser og skatteinngang. Jeg antar regjeringa vil vise handlekraft, både for å oppfylle Stortingets vedtak og for å la norske aktører ha en reell sjanse til å vinne kontrakter i en vanskelig tid. Hvordan vil regjeringa dele opp anbudet og derigjennom gi nordnorske og norske aktører en reell mulighet til å vinne Hålogalandsveg-kontrakter?» 

Vi krysser fingre for at konkurransen trekkes tilbake, kontrakten splittes opp, og norske entreprenører kan delta på normalt vis. Kontraktsstørrelser på oppunder 10 milliarder hører ikke hjemme i vår virkelighet.