Nye og oppdaterte dokumenter i Argus Safedoc.

Arild Gustavsen - 12.11.2018

Mappen overordnede systemer inneholder et nøye utvalg av de dokumenter man skal bruke aktivt i sitt HMS/KS/Internkontrollarbeid. Omfanget er selvfølgelig ikke utdypende, men det et minste felles multiplum for alle typer virksomnheter.

Lykke til med et aktivt systemarbeid, og merk deg følgende dokument; KS-0015 – AKTIV SYSTEMBRUK - ÅRSHJULET.

 

 Aktiv systembruk