Nye kontrollrutiner i Argus Safedoc.

Arild Gustavsen - 20.02.2017

For å lette kontrollen i søknadspliktige tiltak, har vi utarbeidet nye og effektive kontrollrutiner. Disse kan du bruke overfor de byggherrer som krever rutiner for faglig utførelse. Vi har tatt dette opp med DiBk, og håper at denne løsningen også tilfredsstiller DiBk sin tolkning av regelverk. Dette er spennende.