Koronapandemien gir varige endringer i norsk arbeidsliv. Kanskje!

Arild Gustavsen - 27.06.2021

 

Statsbygg tror at tilstedeværelsen på kontorer i fremtiden kommer til å gå ned med mellom 20 og 25 prosent i Norge fra nivået før 12. mars 2020. I et nylig nettverksmøte der Statsbygg deltok sammen med 25 andre store, europeiske byggherreorganisasjoner, avdekket man at man i enkelte land i Europa forventes det en nedgang på så mye som 50 prosents tilstedeværelse. Ja, mon tro om dette blir resultatet. 

Bygge-møter, prosjektledelse, statusmøter osv., de kommer til å fortsette på Teams og andre nettbaserte løsninger. Men vi må treffes, det forstår alle. Uten fysisk kontakt lever vi  farlig både med hensyn på arbeidsmiljøet og kundeforholdene. 

Det artige er at eiendomsinvestorene ikke er engstelige for å investere i kontorlokaler ifølge siste nummer av tidsskriftet Kapital. 

  • De fleste har erkjent at digital undervisning ikke er særlig vellykket for læring.
  • Boligene våre er ikke dimensjonert for dedikert daglig kontorarbeid.
  • De fleste virksomheter er opptatt av produktivitet, lønnsomhet og motivasjon hos sine ansatte. Det oppnås best ved fysisk kontakt.
  • De fleste erkjenner vel etter hvert at digital kontakt ikke kan erstatte det å møte mennesker ansikt til ansikt. 

Dersom vi ikke går på stiene, gror de igjen. Så – bruk den nye lærdommen vi har fått med vett og forstand. 

«Den lange, lange sti over myrene og inn gjennom skogene, hvem har trakket opp den? Mannen, mennesket, den første som var her. Det var ingen sti før ham». Slik starter Hamsun «Markens Grøde». En sti igjennom skogene ser alle, men den digitale stien ser ingen.