Overgangsordning for sentral godkjenning forlenges til 1. juli 2022

Arild Gustavsen - 27.10.2019

DiBk skriver følgende på sin hjemmeside nå på fredag: Byggkvalitetutvalget ble nedsatt i 2018 og vurderer om dagens virkemidler for å sikre kvalifiserte og seriøse aktører i byggebransjen er gode nok, eller om det er behov for å tenke nytt. Sentral godkjenning er bare ett av flere virkemidler som er under vurdering. Departementet skriver i en pressemelding at det vil ta tid å få på plass eventuelle endringer i dagens system.

I påvente av utvalgets arbeid, forlenges overgangsordningen til 1. juli 2022. Bedrifter som i dag er omfattet av overgangsordningen for sentral godkjenning, får dermed ytterligere to år på seg til å oppfylle forskriftens krav til utdanning og praksis.

Med overgangsordningen kan bedrifter som fikk sentral godkjenning før 1. januar 2016, være trygge på at tidligere gitt godkjenning kan fornyes uten endringer. Forutsetningen er at de opplysningene som lå til grunn for vurderingen var riktige, og at det i ettertid ikke har skjedd noen endringer i faglig ledelses utdanning og praksis. Ved søknad om endrede godkjenningsområder eller tiltaksklasser, må derimot kvalifikasjonskravene oppfylles fullt ut.