Johs. Syltern AS vant konkurransen om å bygge siste del av E6 Helgeland. Og hvorfor gjorde de det?

Arild Gustavsen - 06.11.2022

Kortrakten hadde flere kriterier enn pris. Tidsskriftet «Byggeindustrien» har delt Statens Vegvesen sin matrise, og den forteller oss følgende;

 Nyhet 06.11.22

Samtlige av disse tilbyderne er ISO-sertifiserte bedrifter og det er derfor ikke overraskende at ingen av kriteriene utover tilbudssummen gjør noe større utslag. Syltern ville stukket av med oppdraget uansett. 

Sannsynligvis har Syltern behov for bistand fra mindre entreprenører. Når disse skal kontraheres må Syltern sette noen krav – fordi de selv er ISO-sertifisert. Og det er her vårt arbeid med å få på plass sertifiseringer for de mindre entreprenørene er viktig. Skal du være en seriøs aktør i bransjen – må du sette fokus på mer enn motorer eller byggematerialer.