Volda Maskin AS uten avvik i sitt system ved tilsyn.

Arild Gustavsen - 29.08.2016

Det var Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk) som var på tilsyn torsdag denne uken. Volda Maskin AS hadde forberedt seg godt og kunne rutinene sine på rams. Astri Adolfdottir fra DiBk kunne ikke annet enn å konkludere med følgende; dette var svært bra. Vi har ikke registrert avvik under vårt tilsyn her i dag. Vi graturerer Volda Maskin AS og Anders Rotevatn med innsatsen.