Myndighetene blir tøffere med hensyn på reaksjoner når ulykker skjer. Vi anbefaler deg å gjøre nødvendige forebyggende tiltak.

Arild Gustavsen - 14.01.2019

Vi ser nå at selv om Arbeidstilsynet henlegger saker fordi de ikke finner grunnlag for å hevde at at arbeidsgiver er uaktsom, kan likevel politiet via statsadvokaten ta ut tiltale på selvstendig grunnlag. HMS-håndbøker til alle ansatte er viktig å ha på plass, og ikke minst, få en bekreftelse fra dine ansatte på at håndboken er mottatt og gjennomlest. Og benytter du innleide foretak i egne arbeider - ja, gi dem en håndbok og få en signatur på at de vil følge håndbokens instrukser. Dette er tiltak som alltid har virket i møte med myndighetene.