Dokumentsammensetningene i Argus Safedoc er utvidet.

Arild Gustavsen - 09.09.2013

Vi har laget ny prosedyre for å dekke krav i 018, KS-1057 – Prosedyre ved komprimering. Denne forutsettes brukt i kombinasjon med F–0169 - Sjekkliste for komprimering.

I tillegg har vi lagt inn et nytt dokument H-0101 - Grøfteplan. Dokumentet har hjemmel i HMS-regelverket.

Lykke til med bruk og tilpasning av dokumenter i dine prosjekter.