Sommerferie hos Argus.

Argus AS - 05.07.2017

Sommer, ferie og beredskap hos Argus AS

De fleste i Argus har ferie mellom den 17. juli og 4. august i sommer. For deg som kunde kan det i gitte situasjoner bli en utfordring. Vi har derfor sørget for en viss beredskap for å sikre deg nødvendig bistand – dersom du ikke har mulighet til å vente til etter den 4. august med å få svar på dine spørsmål.

Du kan i slike situasjoner henvende deg til Arve Gustavsen på arve@argus.no eller telefon 482 38 135, eller Arild Gustavsen på arild@argus.no evt. på telefon 913 66 163. 

God Sommer!

 

Hilsen oss i Argus

Sommerferie-2017