DiBk med store utfordringer mht. behandling av søknader/fornyelser/utvidelser mht. sentral godkjenning.

Arild Gustavsen - 02.12.2018

Effektiv behandlingstid pr. i dag er nå 12 uker i svært mange saker. Dette skaper blant annet problemer for de av våre kunder som skal ha sin sentrale godkjenning på plass i sine håndbøker for 2019, og det skaper også plunder og heft i byggesaker, ved at man ikke kan vise til sentral godkjenning ved erklæring om ansvarsrett.

For oss ser det ut som om Direktoratet ikke ser alvoret i situasjonen. De sier ikke et ord om utfordringen på sine hjemmesider og virker uberørt av markedets behov for forutsigbarhet. Ser man dette i lys av kommunenes totale mangel på forutsigbarhet med hensyn på tilsyn der det ikke foreligger sentral godkjenning, må man få lov å stille spørsmål ved begrepet «Seriøsitets-ordning».