Revidert rutine for føring av oversiktslister.

Arild Gustavsen - 17.01.2018

Det har sneket seg inn en misforståelse i vår rutine for føring av oversiktslister. Gammel tekst er tydelig på at Byggherreforskriften ikke gjelder på alle bygge- og anleggsplasser. Det er selvfølgelig feil. Det er kun varsling til Arbeidstilsynet som er unntatt fra krav dersom oppgaven er liten. Det eneste unntaket er der Budstadoppføringslova "slår i hjel" Byggherreforskriften, dvs. i forbrukerforhold. Der har gammel tekst hold i regelverket. KS-2016 er dermed rettet opp og vi beklager misforståelsen.