De store blir større. De mellomstore kaster kortene.

Arild Gustavsen - 15.01.2023

 

Den svenske riksentreprenøren Eleda med en omsetning på mellom 10 og 15 milliarder kjøpte nylig Gjermundshauggruppen (Gjermundshaug Anlegg AS/Anlegg Øst Entreprenør AS), Backe- gruppen kjøpte nylig Kruse Smidt AS og nå kjøper PEAB forsyne meg Arne Olav Lund AS. Det er usikkert hvem du møter på andre siden av bordet ved nest forhandling. Slik har vi det i de fleste bransjer nå. De mellomstore har det tøft fordi de vil regne på kompliserte kontrakter og mangler den kompetansen som kreves. Da er løsningen ofte å komme seg under en større paraply som har helt andre ressurser.