Nye byggeregler fra 1. Juli 2015 – kan være interessante, men pass opp!

Arild Gustavsen - 15.06.2015

Du kan uten søknad om tillatelse etter den 1. Juli i år, bygge en frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen kan oppføres i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen. Og merk deg følgende:

Ideen dreier seg egentlig om garasje, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller lignende. Og når forskriften sier at bygningen IKKE kan brukes til beboelse, menes det også overnatting for gjester på besøk. Skal man benytte bygningen slik – kreves det søknad og tillatelse.

NB: På DiBk sine hjemmesider finner du utkastet til nye forskrifts- og veiledningstekster. Les alt – før du setter i geng. Det finnes alltids noe å passe seg for.