Argus Safedoc oppdateres denne uken med hensyn på RUH

Arild Gustavsen - 24.02.2014

RUH står for Rapport om Uønskede Hendelser. Kort og godt avvikssystem for HMS-arbeidet. I praksis betyr dette at det gamle avvikssystemet for prosjekter nå kun omhandler kvalitets- og miljø avvik. Vi tror dette klargjør ganske mye for mange.