Gebyrene skjerpes dersom åpenhetslovens krav ikke overholdes.

Arild Gustavsen - 06.03.2023

 

En ny forskrift sier nå at overtredelsesgebyrer kan være «inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet anvendes». I Argus Safedoc er det to enkle dokument som omhandler åpenhetsloven. Denne enkle løsningen er ment for små virksomheter. Ta diskusjonen med din revisor, om dette er tilstrekkelig – for å være helt sikker. 

4 % av en omsetning på 10 mill. er 400.000,-. Med et slikt «ris bak speilet» må jo alle våkne opp.