Endringer i krav til stillasbyggere og brukere av stillas.

Arild Gustavsen - 04.01.2016

Nå skal også stillasbyggere som bygger stillas over 2 meter ha nødvendig opplæring. Opplæringen skal ha fokus på stillasets material-egenskaper, og det er også kommet krav til opplæring i bruk av stillaset for de som skal benytte seg av det. Endringene er allerede trådt i kraft fra årsskifte. Argus reviderer sin innstruks for arbeid i høyden i disse dager. Du finner revidert utgave i Safedoc.