www.byggevareinfo.no

Arild Gustavsen - 04.11.2013

DiBk har nå lansert en brukervennlig side for informasjon om byggevarer som skal sikre alle lett tilgjengelighet til byggevarens egenskaper. Argus har i alle år sverget til Sintef sine gratis databaser for dokumentasjon av produkter til bruk i byggverk. I grunnlagsdokumenter for arbeid hvor PBL er styrende har dokumentet KS-1040 vært sentralt. Her ser headingen slik ut:

FDV-dokumentasjon

Jf. TEK § 4-1

Produktdokumentasjon kan hentes på; http://www.sintefcertification.no/Default.aspx?sectionId=11

Så gjenstår det å se om DiBk faktisk har kommet med en mer brukervennlig side. Uansett har du nå fått et nytt "gratissted" å hente dokumentasjon fra.