DiBk har redusert ventetiden ved søknader om sentrale godkjenninger dramatisk.

Arild Gustavsen - 10.03.2019

Vi har tidligere uttrykt frustrasjon over behandlingskapasitetet i DiBk. Da må vi også gi kreditt når de tar tak i det og gjør noe med det. Det har de altså gjort. Vi opplever nå behandlingstider fra 1 til 3 uker. Det er herlig. Vi takker og bukker på våre kunders vegne.