Statens Vegvesen vekter det ytre miljøet og arbeidsmiljøet i tildeling av nye driftskontrakter med 70%.

Arild Gustavsen - 19.09.2021

 

Ved tildelingen av driftskontrakten for Gjøvik-Romerike skal pris telle 30 prosent, mens øvrige kriterier skal i sum vektes med 70 prosent når vi velger entreprenør, sier Asbjørn Stensrud, og spesifiserer at CO2-reduksjon, oppetid, HMS og entreprenørens kompetanse også skal vektes i tildelingen, iflg bygg.no.