Omtvistede krav kan slippe mva. Entreprenørene er lettet over forslaget.

Arild Gustavsen - 14.06.2020

 

Stortinget – dvs. flertallet – Høyre, Frp, Krf og Venstre – sier nå at det bør gis rom for at partene kan innrette seg slik at entreprenørene ikke trenger å innberette og betale merverdiavgift av omtvistede krav underveis i et prosjekt, det vil si frem til fullføring av prosjektet. Stortinget ber regjeringen fremme forslag i tråd med dette i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet for 2021.

Glimrende – og på høy tid – spør du oss.