Materialknapphet på gang i koronatider.

Arild Gustavsen - 31.05.2021

 

Flere og flere kunder rapporterer om mangel på materialer, alt fra tre til plast og stål. Noen leverandører sier de kun leverer til faste kunder.

Og de vil ikke gi priser med bindingstid. Dette er nytt for oss, og er en ren konsekvens av koronapandemien. Kina svikter – og når denne motoren svikter, merkes det dessverre over hele verden. 

Kanskje dette er en idé – ombruk av materialer. DiBk har i alle fall tatt situasjonen på alvor: https://dibk.no/byggevarer/veileder-for-ombruk-av-byggevarer/