Forbedret dynamisk oppfølgingsplan for sykemeldte!

Arild Gustavsen - 13.05.2013

Mange lurer på hvordan arbeidet med oppfølging av sykemeldte skal foergå. Vi har derfor gjort planen vår litt enklere å bruke og mer i tråd med hva NAV anbefaler. Og vi oppfordrer deg som har langstidssykemeldte til å kontakte NAV om gode råd i arbeidet i dersom man er i tvil.