Endringer i forvaltningsmessig praksis ved den sentrale godkjenningsordningen.

Arild Gustavsen - 31.08.2020

Fra nå av skal all praksis knyttes til faglig leder. Foretakets praksis har kun verdi i det øyeblikk faglig leder har vært ansatt i foretaket. Dette vil medføre en god del merarbeid for oss som bistår våre kunder med søknader. I praksis må vi ofte hente prosjekter faglig leder har vært involvert i andre steder han har vært ansatt. 

Konsekvensen er som følger: Firma X kan ha sin godkjenning på prosjekter den største konkurrent har hatt dersom faglig velger å gå til konkurrent. Spør du oss – er det noen som bør tenke igjennom denne praksis et par ganger til.