Kritikkverdige forhold og endring i arbeidstidsbestemmelser.

Arild Gustavsen - 25.06.2017

Kritikkverdige forhold

Fra 1. juli er det krav om at alle virksomheter som sysselsetter jevnlig mer enn 10 arbeidstakere skal ha en skriftlig rutine for varsling av kritikkverdige forhold. Du finner den på side A-1230 i Argus Safedoc.

Og merk deg følgende; med sysselsetting her menes ikke bar egne ansatte – men det menes alle som virksomheten sysselsetter – annsatte, innleide og kontraherte. 

 

Fleksibelitet i hverdagen

Fra 1. juli åpner AML for at man kan skyve 2 av dagens arbeidstimer til perioden mellom kl 2100 og 2300 forutsatt at de ansatte kommer med forslaget. Argus-håndbokens del 3 har en oppsummering av reglene her, men denne lovendring fanges ikke opp før i 2019 utgaven. Del 3 for 2018 er nå i produksjon. Men vi angir dette forholdet i del 1 av boken.