Akjseloven forbedres – hele bygge- og anleggsbransjen bør glede seg

Arild Gustavsen - 08.04.2013

For et år siden ble kravet til aksjekapital ved etablering av et aksjeselskap redusert fra kr. 100.000,- til kr. 30.000,-. Nå foreslår regjeringen at myndigheten til utdeling av utbytte flyttes fra generalforsamlingen til  styret i selskapet på visse vilkår. I tillegg åpner man på utdeling av utbytte for inneværend år – også på visse vilkår. Men ingen av vilkårene er tunge for virsomheter som ønsker å benytte seg av disse muligheter. Den store fordelen er at man åpner for en helt annen fleksibilitet enn vi dag har på alle  områder. Vi ønsker regelendringene velkommen.