Norge langt foran Mellom Europa med hensyn på sikkerhet på byggeplass.

Arild Gustavsen - 18.04.2016

Vår konklusjon etter å ha besøkt Bauma og byggeplasser i Mellom Europa er at vi i Norge ligger langt foran den jevne europeiske entreprenør med hensyn på bruk av sikkerhetsutstyr og moderne arbeidsteknikker. Fortsatt ser vi bygningfolk i arbeid uten det sikkerhetsutstyr som for oss er naturlig. I tillegg brukes det mye til dels utrangert både verktøy og utstyr mange steder. Vi trodde det skulle vært mer fokus på nettopp dette med sikkerhet på selve Bauma. Men på Bauma fosser asiatene frem og de har fokus på maskinteknikk og ikke verken på kvalitet eller helse. Vi fant lite av det vi jaktet på generelt, og konkluderte i stedet med at vi har god grunn til å være stolte over den virkelighet vi har i landet vårt - både men hensyn på sikkehet på byggeplass (som var vårt fokusområde) og bruk av moderne teknikker.