Regelverksendringene står i kø etter ferien. Forslag til endringer med hensyn på obligatorisk uavhengig kontroll i SAK10 er ute på høring – det samme er tilfellet med Vegnormalene - N200.

Arild Gustavsen - 26.06.2022

 

Kravet om endringer med hensyn på obligatorisk uavhengig kontroll har sin årsak i alt for mange branner og branntilløp her i landet. Man ønsker større fokus på brannsikkerhet når det gjelder uavhengig kontroll i byggefasen. Det er ingen dum idé spør du oss.

 Kravet om endringer i gamle 018, nå N200, Vegnormalene er mer politisk begrunnet. Her det det klimahensyn som er bakgrunnen. Terskelen for å bygge 4-felts motorvei må økes for å redde verden. For mange av oss er det slik at motorveier redder liv og vi synes da det er galt klima går foran menneskeliv i N200.