Skjerpede miljøkrav i offentlige anbud.

Arild Gustavsen - 12.12.2022

 

Regjeringen har nå satt krav til at miljøet skal vektes med minimum 30 % i alle offentlige anbud. Og med «miljøet» mener regjeringen – i motsetning til mange andre – reduksjon av klimagassutslipp. Det er kun CO2 som er farlig med hensyn på det ytre miljøet. 

Vi som har sans for å beskytte miljøet rundt oss med minst mulig forurensning, kommer til kort i denne debatten. Det må vi bare respektere. Slik er demokratiet. Derfor: 

Klimagassregnskap må på plass for alle som skal levere offentlige anbud med umiddelbar virkning. Det tar tid å lese trender i slike klimagassregnskap, så ikke drøy for lenge med å komme i gang. Vi i Argus hjelper deg enten du er sertifisert eller ikke.