Kommunene i gang med uanmeldte besøk etter krav om ferdigattest.

Arild Gustavsen - 11.04.2021

I tiltak etter tiltak viser det seg at bygget er langt fra ferdig. Da skal man ikke søke om ferdigattest, men om midlertidig brukstillatelse. Og med hensyn på midlertidig brukstillatelse, er det kun et vilkår:

Og det er byggverket er sikkert i bruk. Det undrer oss at dette er så vanskelig å forstå.