Tiltalt for grov uaktsomhet, men frikjent med klar margin.

Arild Gustavsen - 17.06.2019

En av våre gode kunder ble tiltalt for grov uaktsomhet 4 år etter en dødsulykke. Statsadvokaten tok ut tiltale på selvstendeig grunnlag etter at både Politiet og Arbeidtilsynet hadde avsluttet saken. Vår kunde hadde satt bort et komplissert arbeid til en UE med større kompetanse på arbeidet. Vedkommende vurderte det risikofylte arbeidet dårlig, og ulykken var ute. Vi syntes det var et grovt overtramp av myndighetene å kreve at vår kunde skulle overprøve den innleide UE sin risikovurdering. Vi fikk rett, og vår kunde ble frifunnet på alle tlltalepunkt. 

Vi gratulerer fornuften i sakens anledning.