Arbeidstilsynet med storkontroll i transportbransjen.

Arild Gustavsen - 28.10.2018

Det viser seg av over 40% av transportvirksomhetene ikke har kontroll på sjåførenes arbeidstid. Arbeidstilsynet sier følgende: Arbeidsgiver har ansvaret for å planlegge sjåførenes arbeidstid, sørge for at arbeidstiden blir registrert og kontrollere at arbeidstiden er innen de rammer som arbeidstidsbestemmelsene setter.

Og vi som trodde at kjøre- og hviletider var under full kontroll. Så feil kan man ta.