Kr. 560 000 000 000 - det er mye penger

Arild Gustavsen - 18.02.2013

Ifølge Prognosesenteret skal det investeres for 360 milliarder kroner innen bygg og anlegg i 2013. I tillegg kommer investeringer på 200 milliarder kroner i olje- og gassektoren. Det har aldri vært bygd og investert så mye i dette landet. Det går lett utover bemanningssituasjonen i vår bransje. Olje- og gass er som kjent en relatert bransje med god råd. Tro oss på at vi vil merke trykket i årne fremover. Vårt råd er; stell godt med dine medarbeidere om du vil være med på festen.