Det er fullt trykk på sertifisering etter kravene i ISO 9001/14001 nå etter ferien:

Arild Gustavsen - 18.08.2019

Denne gangen samarbeider vi med flere sertifiseringsorgan, og de standardene som kom i 2015 - gjør det vesentlig enklere å få sertifikatet på plass enn hva vi opplevde i 2008 - 2009. I tillegg til dette faktum har vi gjort et grafisk kupp, og denne gangen er det umulig å ikke forstå hva som skjer og hvordan ting henger sammen når man følger flytdiagrammene i systemet. 

En ting er at Statens Vegvesen krever ISO-sertifikat ved terskelverdier på over 51 mill. En annen ting er at enkelte kommuner nå varsler ISO-krav på rammeavtaler i fremtiden. Det betyr - at omsetter du for over 50 mill og har greie resultater, bør du vurdere en sertifineringsprosess omgående. Og da kommer du til Argus - i stedet for å bruke tid og krefter på andre løsninger. 

Contexo på Hønefoss var på plass med sine sertifikater midt i ferien. De valgte i tillegg å ta med den nye arbeidsledelsesstandarden - ISO 45001.

Volda Maskin AS er ferdig med trinn 1 og skal ha trinn 2 i september.

HR-Entreprenør AS på Os (Harsjøen og Ramlos sitt felles selskap) har trinn 1 denne uken.

John Galten AS på Rena har trinn 1 denne uken.

TFØ på Moelv har periodisk revisjon denne uken.

Lindset Entreprenør AS i Ålesund er i gang med prosessen mot begge standarder.

Roald Johansen AS i Alta starter prosessen i september.


NB: Ingen gjør dette så effektivt som Argus, dersom du overlater HELE prosessen til oss.

Du er velkommen.