Argus digitaliserer sine produkter i flere byggetrinn.

Arild Gustavsen - 02.09.2019

 

Det er viktig at våre kunder har kjennskap til de grep vi gjør med våre produkter for å tilfredsstille dagens krav til digitalisering. Byggeprosessen pågår i perioden september 2019 til januar 2020. Vår leverandør arbeider på spreng, og alle «byggetrinn» er bestilt med anslått leveringstid. Vi planlegger en landsdekkende presentasjonsrunde av vår nye produktserie vinteren 2020.  

NB: Dette arbeidet kan medføre at enkelte kunder må logge seg inn på nytt i sine systemer fordi vi arbeider med å kartlegge hvilke grep vi må gjøre for å gjøre overgangen til nye Argus smidig for alle våre trofaste kunder.
 

«Byggverket vårt» ferdigstilles i denne rekkefølge:
 

Byggetrinn 1

Dagens Web-App for håndbøker løftes opp i den nye Argus App’n som hentes i Appstore/Play-butikk.

Forventet levering: før leveranser av digitale håndbøker for 2020.

Dagens brukere av Argus Web App konverteres automatisk inn i denne løsningen.

 

Byggetrinn 2

Ny sjekklistemodul i Argus App’n: Vi arbeider på spreng, og planlegger å levere en funksjonalitet som ingen før har tenkt på. Våre prinsipper vil gjøre all kontroll til en billed-lek med tommeltotten!

Forventet levering: oktober/november 2019.

 

Byggetrinn 3

Ny timeregistreringsmodul. Her bruker vi allerede etablert teknologi fra vår leverandør.

Forventet levering: november/desember 2019.

 

Byggetrinn 4

Ny avvikshåndteringsmodul for HMS/Kvalitet/Miljø. Våre prinsipper vil gjøre all registrering til en billed-lek med tommeltotten! Systemet vil automatisk generere protokoller som lett kan skille på type avvik, prosjekter, osv.

Forventet levering: november/desember 2019.

 

Byggetrinn 5

Ny risikovurderingsmodul for HMS/Kvalitet/Miljø. Våre prinsipper vil gjøre all vurdering til en billed-lek med tommeltotten!

Forventet levering: november/desember 2019.

 

Byggetrinn 6 – Argus-systemer

Dagens Argus Safedoc og Argus dokumentsenter med tilhørende moduler flyttes inn i samme grensesnitt som våre andre moduler, og vil ha moderne flytdiagrammer som veivisere når du skal etablere overordnede systemer, plukke aktuelle dokumenter eller etablere og følge opp dine prosjektsystemer.

Vi etablerer egne linjer for hver av våre 4 hovedgrupper med kunder; Bygg, Anlegg, Tekniske Installasjoner og Transport.

Forventet levering: årsskiftet 2019/2020.

 

Byggetrinn 7 – Argus Sertifisering AS

Her kommer det helt nye linjer for de som har eller ønsker å sertifisere sine systemer.

Linje 1 - System for sertifisering etter ISO 14001

Linje 2 - System for sertifisering etter ISO 9001/14001

Linje 3 - System for sertifisering etter ISO 9001/14001/45001

Forventet levering: årsskiftet 2019/2020.

 

Helt til slutt litt om priser:

Vi har ingen planer om å endre vår prispolitikk. Den skal fortsatt være like hyggelig som i dag.

Vår målsetting

Vårt mål er at du som kunde skal få et vesentlig bedre produkt til samme pris pr. bruker som du betaler i dag.

Vårt håp

Vårt håp er at du liker våre nye produkter så godt – at du ønsker flere brukere.

 

Så da venter vi alle i spenning!