Åpenhetslovens strafferamme er vedtatt uten at høring er gjennomført.

Arild Gustavsen - 11.04.2023

Regjeringen legger seg flat, og legger strafferammene ut på høring – etter at loven er vedtatt.

Departementet og regjeringen innrømmer nå at hele loven er svært kontroversiell, og erkjenner at det kan forventes endringer i de vedtatte bestemmelser, jf. https://rett24.no/