Anleggsbransjen konverterer til landbruket - og Argus løfter seg digitalt.

Arild Gustavsen - 10.11.2019

Ketil Solvik Olsen, tidligere samferdselsminister, mener at anleggsentreprenører er som yre kyr som slippes på beite om våren. Det er ikke negativt ment fra hans side. Det er kort og godt et uttrykk for at han oppfatter bransjen som innovative og kunnskapssøkende, i motsetning til mange andre bransjer.

Det er særlig digitaliseringsprosessene han sikter til.

Argus har tatt digitaliseringen på alvor, og bygger helt nye løsninger. Prosjektet er i rute, og vi forventer landsering omkring årrskiftet. Det nærmer seg heldigvis.