DiBk: Dersom systemer ikke er tilpasset ...

Arild Gustavsen - 13.10.2014

 og i bruk, er vilkårene for sentral godkjenning ikke til stede!

Den 2. september hadde vi en sjokkerende nyhet om at flere av våre kunder var i trøbbel med DiBk på grunn av manglende systembruk. Det er ikke slik at denne trenden har avtatt. Den er kraftig forsterket. Og ikke nok med det: kravene til dokumentasjon ved fornyelser er også kraftig skjerpet, samtidg som at DiBk oftere og oftere vil se at systemer er tilpasset og i bruk før de fornyer en gokjenning eller utsteder en ny sentral godkjenning. Trenger du hjelp av oss i dette arbeidet nå, bør du være snar. Køen vokser hver uke for de som ønsker hjelp.

Det er Saksforskriftens Kap 10 og 12 du må kjenne. Du finner utkast – langt fra utdypende – i Argus Safedoc. Vi har ikke synske evner – så ditt handlingsmønter må du nesten selv beskrive. Gjerne med vår hjelp – hvis vi rekker det før DiBk melder sin ankomst