Argus med en rekke nye publikasjoner.

Arild Gustavsen - 04.09.2017

Ny rutinesamling for BA-bransjen – systemkravene i Plan- og bygningsloven er nå erstattet av krav til kvalitetssikringsrutiner. Det er en gave å ha samtlige rutiner lett tilgjengelige i bokform. Og for øvrig kjører vi kurs i regelendringene i hele høst, så hiv deg på om du ikke allerede har meldt din interesse.

Nye standard rutinehåndbøker – for rørleggere – håndverkere eller anleggsfolk. Ta kontakt dersom du er blant de som ikke har håndbøker fra før, eller har gjort små tilpasninger. I så fall kan den nye versjonen være noe for deg.