Statens Vegvesen må møte i retten fordi Veideke mener det ikke er samsvar mellom anbudets omfang og Vegvesenets fastsatte byggetid.

Arild Gustavsen - 12.01.2020

Byggeindustrien forteller om saken der Veidekke har saksøkt Statens Vegvesen for at det ikke er tid innenfor leveringsfristen i prosjektet til å gjennomføre nødvendige sikringsarbeider beskrevet i anbudet. Byggeindustrien har intervjuet ledere i bransjen, og det er kyttet stor spenning til rettens vurdering fra mange hold. Juridisk sett skal Lov- og forskrift gå foran kontraktsstandarder. Byggherreforskriften sier at byggherren skal utarbeide en SHA-plan, og den igjen krever at entreprenøren på selvstendig grunnlag skal vurdere sikkerheten underveis i prosjektet. I angjeldende tilfelle overprøver Statens Vegvesen entreprenørens vurderinger, og truer Veidekke med vanvittige forsinkelsesbøter. Dette ser da opplagt ut som en klar strid mellom offentligrettslige og privatrettslige krav. 

Vi venter som mange andre i spenning og heier på Veidekke i denne saken.