Ethvert produkt i byggverket må uansett ha produktdokumentasjon!

Arild Gustavsen - 19.10.2015

Produkter som ikke er CE-merket er også underlagt et dokumentasjonskrav. Og det gjelder også byggevarer produserte utenfor Norge som omsettes eller brukes i Norge. Hvorfor? Fordi de kan ha samme betydning i byggverket som andre CE-merkede byggevarer.Lurer du på hva du gjør? Svaret er; ring Gro på vårt kontor tvert. Kanskje hun har noen restplasser på vårt kurs denne uken til deg.