Ola Borten Moe; Energikrav i byggforskriftene...

Arild Gustavsen - 04.02.2013

praktiseres for rigid.

Målsettingen er å redusere energiforbruket, ikke å bygge tjukkest mulig vegger. Større fleksibilitet er særlig viktig når neste generasjons byggeforskrifter skal utformes, mener Moe. Nå er målsettingen passivhus innen 2015. Deretter vil målsettingene for energikrav skjerpes. De bør komme som funksjonskrav, ikke krav om spesielle tekniske løsninger, sier Moe. Og Argus roper Hurra, Hurra, Hurra.