Uavhengig kontroll – fortsatt fra 1. jan 2013

Arild Gustavsen - 03.07.2012

Byggeindustrien melder at myndighetene fortsatt påstår at ordningen med uavhengig kontroll skal trå ikraft 1. januar 2013. Og det påstås at forenklinger er på gang. Det lanseres 2 ting; Man skal fjerne kravet om lokal godkjenning i hvert enkelt tiltak i forbindelse med kontroll, og kommunene skal få mulighet til å gi ett år med unntak fra reglene – dvs. frem til 1. januar 2014. For Argus AS er dette nå mer uklart enn det noen gang har vært.