Tips DiBk om ulovlig omsetning av byggevarer

Arild Gustavsen - 17.08.2015

Dersom du har mistanke om ulovlig omsetning av byggevarer, kan du sende DiBk et tips. Tipsskjema finner du på www.dibk.no.

Direktoratet fører tilsyn med byggevarer på eget initiativ, men følger også opp bekymringsmeldinger fra markedet. Opplysningene du gir, registreres som en del av direktoratets markedsovervåking. Opplysningene behandles fortrolig og vil ikke kunne spores tilbake til deg, med mindre du selv ønsker å oppgi kontaktinformasjon.

 

Dersom du legger igjen dine kontaktopplysninger i skjemaet, tar Dibk kontakt med deg for å få tilsendt eventuell dokumentasjon på det du mener er ulovlig omsetning. Da vil Dibk også kunne orientere deg om vår oppfølging av henvendelsen.

 

Vi ser at mange kunder nå tar kostnader med å få på plass de sertifiseringer som kreves for å kunne levere produkter lovlig. Vi tenker særlig på stålprodusentene som har fått dette kravet 1. Juli i 2014 og som nå bruker tid og penger på å drive lovlig virksomhet. Det er derfor rimelig at folk som bryter regelverket blir stoppet.