Obligatorisk uavhengig kontroll igjen. Nå også en del av det dynamiske regelverket.

Arild Gustavsen - 19.11.2012

 

Først en kjapp repetisjon:

Fra 1. januar 2013 er det kontroll på tre ulike nivåer

  1. Gjennom PRO og UTF sine systemer
  2. Uavhengig kontroll etter kommunens eget skjønn
  3. Obligatorisk uavhengig kontroll

 

Om nivå 3:

Det mange ikke forstår er begrepet ”obligatorisk” i denne sammenheng. Obligatorisk betyr enkelt og greit at noen kontroller må man igjennom – enten man liker det eller ikke.

Og det er definert noen få områder for slik kontroll i regelverket, nemlig;

Fuktsikring, våtrom, ventilasjon, lufttetthet, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

I ttk 1 betyr dette for byggmesteren kun to ting; Fuktsikring og lufttetthet.

I ttk 2 og 3, gjelder også de øvrige områdene vi har listet opp.

 

Så litt om nivå 2:

Kommunens mulighet til å kreve uavhengig kontroll etter eget skjønn er ikke fjernet – men vi tror de færreste kommuner vil kreve slik kontroll etter innføring av obligatorsik uavhengig kontroll fra 1. januar 2013

 

Til slutt nivå 1:

Dersom du følger våre veiledninger og benytter våre kvalitetssikrede dokumentsammensetninger fra Argus Safedoc – knyttet til Argus Dokumentsenter – ved gjennomføring av egenkontroll – kan du
ønske kontroll på både nivå 2 og 3 velkommen med senkede skuldre.

 

Sluttkommentar om det dynamiske regelverket:

Når myndighetene ser at bransjens eget kontrollsystem fungerer – vil de gradvis redusere kravet til uavhengig kontroll.

 

Trenger du som Argus- kunde hjelp til å ta dokumentsenteret i bruk – kommer vi på nettbesøk til deg når du roper på oss.

Velkommen til et slikt nettmøte!