Obligatorisk tetthetskontroll gjelder kun for nye bygg!

Arild Gustavsen - 04.03.2013

Følgende krav fremgår av TEK10 § 14-2:

a)  Gjennomfør nødvendige tetthetsmålinger for å sikre at lekkasjetall er oppfylt, jf. prosjektert grunnlag.

b)  Måling gjennomføres ved tilnærmet ferdig bygg.

Kravet er obligatorisk i alle tiltaksklasser, og gjelder kun for nye boliger/bygninger.