Automatisk utfylling av prosjektopplysninger – igjen på plass!

Arild Gustavsen - 14.09.2012

Mange av våre kunder har savnet automatisk utfylling av prosjektopplysninger nå ved overgangen fra Argus Samsvar til Argus Dokumentsenter. Du finner god forklaring ved å gå til fanen "Support" på vår hjemmeside. Et område du snarest mulig bør bli kjent på. Det vil lette deg i arbeidet med å komme godt i gang med bruk av ditt eget dokumentsenter på www.argus.no.