AT – gjør det interessant å bli sertifisert som opplæringsvirksomhet.

Arild Gustavsen - 10.06.2014

Arbeidstilsynet har nå foreslått å forskriftsfeste adgang for EØS-borgere til å avlegge egnethetsprøve og prøveperiode hos en sertifisert opplæringsvirksomhet, dersom de har fagbrev fra eget land. Kanskje det er en idé å sertifisere seg som opplæringsvirksomhet? Vi kan bistå deg – om du vil ha vår bistand, og lar oss velge sertifiseringsorgan. Bare ta kontakt med Arild Gustavsen hos oss på 913 66 163.